Политика за приватност на личните податоци 

За време на посетата на интернет страницата, Вашата приватност целосно се почитува.

При посета на интернет страницата, Фокус онлајн ги обработува Вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и контактни информации), само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страница заради користење на нашитот производ,. Нагласуваме дека при онлине наплатаОнлине Фокус  нема пристап до податоците поврзани со Вашата платежна картичка или сметка во банка, бидејќи тие се испраќаат директно до банката преку сигурносна врска.

 

Општи принципи

Со користење на оваа страница и услугите што ги обезбедува, вие се согласувате со сите постојни Услови и правила. Истите може да се менуваат од време на време,за секоја промена ќе бидете известени однапред. Пристапот до оваа страница е дозволен на привремена основа и го задржуваме правото да ги повлечеме или смените Услугите. Ние нема да бидеме одговорни ако поради некоја причина, надвор од нашата контрола, нашата  веб-страна не е достапна во било кое време или за било кој период. Од време на време можеме да го ограничиме пристапот до некои или сите делови на оваа веб-страница.

 

 

Забрани

Не треба да го злоупотребувате овој сајт. Пот злоупотреба се подразбира: нарушување на приватноста на некој за извршување или поттикнување на кривични дела пренесува или дистрибуира вируси, тројанци, црви за кои не можете да примени ниту еден аспект на Услугата за да се обидете да влијаете на претставата или функционалноста на која било компјутерска опрема што ја поседувате веб-страница. Во секој случај на кршење на овие одредби, Фокус Онлине ќе поднесе извештај до надлежните органи за спроведување на законот и ќе го открие вашиот идентитет.

 

Ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета предизвикана од напад од негирање на услуга, вируси или друг штетен материјал кој може да ја зарази вашата компјутерска опрема, компјутерски софтвер, податоци или друг материјал на корисникот поради употреба на овој веб-сајт или симнување на било кој материјал од оваа страница.

 

Вашата сметка не може да се користи на повеќе од два (2) уреди. Фокус онлине  има право да ја суспендира сметката ако го надминете бројот на дозволени уреди.

 

Интелектуална сопственост

Оваа страница е проверена и управувана од  фокус. Сите материјали, вклучувајќи ги и фотографиите, се заштитени со авторски права од фокус. Материјалите на оваа страница не можат да се користат за комерцијални цели. Копирање, репродукција, неовластено објавување, било оригинално или изменето на било кој начин, без претходна дозвола од Онлине фокус. Употребата на материјали од било кој друг медиум без дозвола на Онлине фокус претставува повреда на авторските права и интелектуална сопственост во согласност со важечките законски одредби.

 

Корисничко подрачје

Фокус Онлине има право да ја затвори секоја сметка ако не е во согласност со правилата за користење.

Одговорност

Вие сте одговорни за вашата сметка и треба да бидете сигурни дека дадените  информациите се точни.